Top Đại Gia

1
VTT Candp
172.305.094 Ciao
2
iubx_nhoc
172.172.608 Ciao
3
chilontoqua
78.017.309 Ciao
4
steven
70.029.325 Ciao
5
khongcochica
63.864.400 Ciao

Top Cao Thủ

1
Phuong Nguyen
2.487 Trận thắng
2
Bình Yên Em Nhé
2.441 Trận thắng
3
Ly Lan
2.230 Trận thắng
4
Tâm Barbie
2.025 Trận thắng
5
Nguyễn Phương Nam
1.898 Trận thắng
Hỗ Trợ