Top Đại Gia

1
VTT Candp
172.132.594 Ciao
2
Duong Viet.
148.653.013 Ciao
3
chilontoqua
78.017.309 Ciao
4
khongcochica
63.864.400 Ciao
5
Ngoc Phan
60.019.410 Ciao

Top Cao Thủ

1
haiquanvnn
3.994 Trận thắng
2
Bình Yên Em Nhé
1.999 Trận thắng
3
Ngọc Huỳnh
1.922 Trận thắng
4
Hoai Phong
1.751 Trận thắng
5
Nguyễn Phú Thi
1.593 Trận thắng
Hỗ Trợ