Top Đại Gia

1
Ngoc Phan
259.057.969 Ciao
2
iubx_nhoc
190.100.796 Ciao
3
nhut2684
180.499.748 Ciao
4
VTT Candp
172.305.094 Ciao
5
nguyenthanhttt
143.035.508 Ciao

Top Cao Thủ

1
Thắng Bóng Ma
2.465 Trận thắng
2
Trương Văn Hiệp
2.088 Trận thắng
3
Vkt Vu
1.855 Trận thắng
4
Nguyễn Văn Chung
1.792 Trận thắng
5
Quangving Tran
1.649 Trận thắng
Hỗ Trợ