Top Đại Gia

1
iubx_nhoc
175.813.267 Ciao
2
VTT Candp
172.305.094 Ciao
3
chilontoqua
78.017.309 Ciao
4
khongcochica
63.864.400 Ciao
5
ANH DUNG
58.690.282 Ciao

Top Cao Thủ

1
Bình Yên Em Nhé
2.421 Trận thắng
2
Nguyễn Phương Nam
2.372 Trận thắng
3
Phuong Nguyen
2.325 Trận thắng
4
Ly Lan
2.321 Trận thắng
5
Tâm Barbie
1.999 Trận thắng
Hỗ Trợ